PK CONSULTING GROUP

Facebook Twitter Linkedin amea normal amea icon amea icon font increase icon font decrease icon
Τρίτη, 03 Οκτωβρίου 2017 12:48

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων στα Μέτρα 3.2.2 & 4.2.4 «Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια» Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020

Written by

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στα Μέτρα 3.2.2 & 4.2.4 «Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια» Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 

Περίοδος Υποβολών: 10.10.2017 - 10.01.2018

Προϋπολογισμός Έργων : 20.000 - 5.000.000 €.

Έναρξη της επιλεξιμότητας των δαπανών:  ορίζεται η 23-10-2015.

Διάρκεια Υλοποίησης: δύο (2) έτη

Είδη Πράξεων ανά Μέτρο: 

ΜΕΤΡΟ 3.2.2 «Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια»

Είδη Πράξεων :

 • Παραγωγικότητα. Αφορά παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια.
 • Διαφοροποίηση. Αφορά στη διαφοροποίηση των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και των εκτρεφόμενων ειδών.
 • Εκσυγχρονισμός, Αφορά στον εκσυγχρονισμό των μονάδων υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας των εργαζομένων στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας.
 • Υγεία των ζώων. Αφορά στη βελτίωση και στον εκσυγχρονισμό σχετικά με την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς εξοπλισμού για την προστασία των εκτροφείων από τους θηρευτές.
 • Ποιότητα των προϊόντων. Αφορά σε επενδύσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ή την πρόσθεση αξίας στα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας.
 • Αποκατάσταση. Αφορά στην αποκατάσταση υφιστάμενων τεχνητών λιμνών ή λιμνοθαλασσών υδατοκαλλιέργειας μέσω της αφαίρεσης λάσπης ή επενδύσεων που στοχεύουν στην πρόληψη της εναπόθεσης λάσπης.
 • Συμπληρωματικές δραστηριότητες. Αφορά σε διαφοροποίηση του εισοδήματος των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας, μέσω της ανάπτυξης των ενισχυόμενων συμπληρωματικών δραστηριοτήτων.

ΜΕΤΡΟ  4.2.4 - «Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια. Αύξηση ενεργειακής απόδοσης και μετατροπή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας»

Είδη Πράξεων :

 • Ενεργειακή απόδοση. Αφορά σε επενδύσεις για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης.
 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αφορά σε επενδύσεις για την προώθηση της μετατροπής των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Οι στόχοι των ανωτέρω Πράξεων θα επιτευχθούν με ενέργειες, όπως :

 • Αύξηση της παραγωγής με την κατασκευή νέων, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό ή/και τη μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων πάχυνσης, καθώς και εγκαταστάσεων συσκευασίας των προϊόντων που προέρχονται από αυτές, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων εξυγίανσης / αποστολής / αποκελύφωσης οστρακοειδών
 • Εκσυγχρονισμός ή/και μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων πάχυνσης, χωρίς αύξηση της παραγωγής, καθώς και εγκαταστάσεων συσκευασίας των προϊόντων που προέρχονται από αυτές, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων εξυγίανσης / αποστολής / αποκελύφωσης οστρακοειδών. - Κατασκευή νέων ΙΧΣ και παραγωγής γόνου, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων ΙΧΣ και παραγωγής γόνου.
 • Κατασκευή νέων ή εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων προπάχυνσης. - Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού και παραγωγικής βελτίωσης ή/και αναβάθμισης σε τεχνητές λίμνες ή λιμνοθάλασσες υδατοκαλλιέργειας, καθώς και εγκαταστάσεων συσκευασίας των προϊόντων που προέρχονται από αυτές. - Κατασκευή υποστηρικτικών εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση των μονάδων υδατοκαλλιέργειας

Ποσοστά Επιδότησης: 

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ

Πολύ μικρές, μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις *

50%

85%

Λοιπές επιχειρήσεις (μεγέθους μεγαλύτερου της ΜΜΕ)

30%

30%

Ιδρύματα Δημοσίου Δικαίου

100%

100%

Οργανώσεις αλιέων ή άλλοι συλλογικοί δικαιούχοι

60%

85%

Οργανώσεις παραγωγών, ενώσεις οργανώσεων παραγωγών ή διακλαδικών οργανώσεων

75%

85%

Πράξεις που εξυπηρετούν συλλογικό συμφέρον και έχουν συλλογικό δικαιούχο και καινοτόμα χαρακτηριστικά, κατά περίπτωση, σε τοπικό επίπεδο

100%

100%

Ίδια Συμμετοχή:

Μετά τη δημοσίευση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων στη "Διαύγεια", ο δικαιούχος υποχρεούται σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών να αποστείλει στην ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ :

 1. τη σύμβαση δανείου με την Τράπεζα (εφόσον απαιτείται) και
 2. τον τραπεζικό λογαριασμό με τοποθετημένο ποσό ύψους:
 1. τουλάχιστον του 40% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της Πράξης, για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής, για συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό Πράξης από 20.000 ΕΥΡΩ έως και 100.000 ΕΥΡΩ. Από το ανωτέρω ποσό αφαιρούνται τα δανειακά κεφάλαια και οι αναδρομικές δαπάνες που προσμετρήθηκαν στην Ιδιωτική Συμμετοχή.
 2. τουλάχιστον του 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της Πράξης, για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής για συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό Πράξης πάνω από 100.000 ΕΥΡΩ έως και 1.000.000 ΕΥΡΩ. Από το ανωτέρω ποσό αφαιρούνται τα δανειακά κεφάλαια και οι αναδρομικές δαπάνες που προσμετρήθηκαν στην Ιδιωτική Συμμετοχή.
 3. τουλάχιστον του 25% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της Πράξης, για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής για συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό Πράξης πάνω από 1.000.000 ΕΥΡΩ. Από το ανωτέρω ποσό αφαιρούνται τα δανειακά κεφάλαια και οι αναδρομικές δαπάνες που προσμετρήθηκαν στην Ιδιωτική Συμμετοχή

Από τις ανωτέρω περιπτώσεις, εξαιρούνται :

Ø Τα Επενδυτικά Σχέδια που θα υλοποιηθούν στα απομακρυσμένα Ελληνικά νησιά. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο τραπεζικός λογαριασμός ή το δάνειο που θα κατατεθεί, θα πρέπει να περιλαμβάνει ποσό ύψους τουλάχιστον του 15% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της πράξης. Από το ανωτέρω ποσό αφαιρούνται τα δανειακά κεφάλαια και οι αναδρομικές δαπάνες που προσμετρήθηκαν στην Ιδιωτική Συμμετοχή.

Ø Οι Πράξεις που εξυπηρετούν συλλογικό συμφέρον και έχουν συλλογικό δικαιούχο και καινοτόμα χαρακτηριστικά, κατά περίπτωση, σε τοπικό επίπεδο.

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

 

 

Last modified on Τετάρτη, 04 Οκτωβρίου 2017 06:38