PK CONSULTING GROUP

Facebook Twitter Linkedin amea normal amea icon amea icon font increase icon font decrease icon
Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017 12:44

Προκηρύχθηκε το καθεστώς ενισχύσεων "Γενικής Επιχειρηματικότητας" του Αναπτυξιακού Νόμου Ν. 4399/16

Written by

Ανακοινώθηκε η 2η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 για τους κλάδους του Τουρισμού, της Μεταποίησης και της Παροχής Υπηρεσιών.

H ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων: 15/12/2017 έως 02/09/2019

Ποσοστό Επιδότησης: έως 55%

Συνολικός Προϋπολογισμός για το καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας : 390.000.000€

 Ενισχυόμενες Μορφές Επιχειρήσεων:

 • Ατομικές Επιχειρήσεις
 • Εμπορικές Εταιρίες
 • Συνεταιρισμοί
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, Συνεταιριστικές εταιρείες
 • Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες
 • Επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξία

 Είδος Ενίσχυσης:

Φορολογική απαλλαγή,  επιχορήγηση, επιδότηση χρηματοδοτικής  μίσθωσης, επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης.

 Ενισχυόμενοι Τομείς:

 • Πρωτογενής τομέας
 • Κλάδος μεταποίησης
 • Κλάδος παροχής νερού – επεξεργασίας λυμάτων, διαχείρισης αποβλήτων και δραστηριοτήτων εξυγίανσης
 • Κλάδος των μεταφορών
 • Κλάδος ενημέρωσης και επικοινωνίας
 • Κλάδος των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων
 • Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες
 • Τομέας Τουρισμού

 Επιλέξιμες δαπάνες

Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού

 • Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων κτηρίων και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών. Για τα επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού ο συντελεστής διαμορφώνεται στο 60% για τις κτιριακές δαπάνες, ενώ για τις επενδύσεις στον τομέα Logistics σε 70% επίσης για τις κτιριακές δαπάνες των εν λόγω επενδυτικών έργων. Τέλος, για κτίρια τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα, ο εν λόγω συντελεστής ανέρχεται στο 80%.
 • Αγορά του συνόλου των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, για ΜΜΕ, υπό προϋποθέσεις.
 • Αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, τεχνικών εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων εσωτερικής διακίνησης
 • Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
 • Ειδικές & μηχανολογικές εγκαταστάσεις

Άυλα στοιχεία ενεργητικού

 • Μεταφορά τεχνολογίας, αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, άδειες εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνίες, τεχνογνωσία και μη κατοχυρωμένες τεχνικές γνώσεις
 • Συστήματα διασφάλισης ποιότητας, πιστοποιήσεις, προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού και συστήματα οργάνωσης της επιχείρησης
 • Για τις Μεγάλες επιχειρήσεις οι επιλέξιμες δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού δεν μπορούν να υπερβούν το 50% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών και για τις ΜΜΕ το 75%.

Μισθολογικό κόστος

Λοιπές κατηγορίες δαπανών

 • Δαπάνες για Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και αφορούν μόνο νέες ΜΜΕ (δεν έχει παρέλθει επταετία από την ημερομηνία ίδρυσης τους). Ενισχύονται δαπάνες για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, για την υποστήριξης στις αδειοδοτήσεις, σε θέματα χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου, μελέτες οργάνωσης και διοίκησης, έρευνες αγοράς κλπ
 • Δαπάνες εκκίνησης μόνο για υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Αφορούν δαπάνες για την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως νομικές και λογιστικές υπηρεσίες, οργανωτικές μελέτες κλπ

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το  καθεστώτος ενισχύσεων Γενικής Επιχειρηματικότητας του Αναπτυξιακού Νόμου Ν. 4399/16 πατήστε ΕΔΩ (ΦΕΚ).

Last modified on Τρίτη, 16 Ιουλίου 2019 06:55