PK CONSULTING GROUP

Facebook Twitter Linkedin amea normal amea icon amea icon font increase icon font decrease icon
Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 2018 09:19

Έναρξη 3ου κύκλου υποβολής αιτήσεων Υπαγωγής στο καθεστώς ενισχύσεων Γενικής Επιχειρηματικότητας του ν.4399/2016

Written by

Ανακοινώθηκε η 3η Προκήρυξη του Καθεστώτος Ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 για τους κλάδους του Τουρισμού, της Μεταποίησης και της Παροχής Υπηρεσιών.

H ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων:  από 27-12-2018 έως 28-02-2020 δύνανται υποβάλλουν μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ ) τα αιτήματα υπαγωγής των επενδυτικών  σχεδίων, στο εν λόγω καθεστώς.

Ποσοστό Επιδότησης: έως 55%

 Ενισχυόμενες Μορφές Επιχειρήσεων

 • Ατομικές Επιχειρήσεις
 • Εμπορικές Εταιρίες
 • Συνεταιρισμοί
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις,
  Συνεταιριστικές εταιρείες
 • Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες
 • Επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξία

Είδος Ενίσχυσης:

Φορολογική απαλλαγή,  επιχορήγηση, επιδότηση χρηματοδοτικής  μίσθωσης, επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης.

Κατηγορίες Επενδύσεων:

 • Δημιουργία νέας μονάδας
 • Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτή
 • Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας
 • Απόκτηση στοιχείων ενεργητικού μονάδας που έχει παύσει τη λειτουργία της

Ενισχυόμενοι Τομείς:

 • Πρωτογενής τομέας
 • Kλάδος μεταποίησης
 • Κλάδος παροχής νερού – επεξεργασίας λυμάτων, διαχείρισης αποβλήτων και δραστηριοτήτων εξυγίανσης
 • Κλάδος των μεταφορών
 • Κλάδος ενημέρωσης και επικοινωνίας
 • Κλάδος των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων
 • Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες
 • Τομέας Τουρισμού

Ενισχυόμενες Δαπάνες:

Α. Δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού

 • Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων και οι κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπάνες αυτές αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων. Ο συντελεστής αυτός διαμορφώνεται στο 60% για τον τομέα του Τουρισμού, στο 70% για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού προς τρίτους (logistics) και στο 80% για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε κτήρια, τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα
 • Η αγορά του συνόλου των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού (κτήρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός), ή και μέρους των στοιχείων ενεργητικού μιας παραγωγικής μονάδας, προκειμένου για ενισχυόμενη ΜΜΕ, που συνδέονται άμεσα με μια παραγωγική μονάδα, για μονάδες που έχουν παύσει τη λειτουργία τους.
 • Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας
 • Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση, και με τον όρο ότι θα περιέλθει στην κυριότητα του μισθωτή κατά τη λήξη της σύμβασης
 • Οι δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτήρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων

Β. Δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού

 • Μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τε-χνικών γνώσεων
 • Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης

Γ. Μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογιζόμενο για περίοδο δύο (2) ετών από τη δημιουργία κάθε θέσης. Το ως άνω μισθολογικό κόστος αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη προς ενίσχυση μόνο αυτοτελώς και όχι σε συνδυασμό με τις περιπτώσεις Α και Β.

Δ. Λοιπές κατηγορίες

Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ

 

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ

Last modified on Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2020 10:59