PK CONSULTING GROUP

Facebook Twitter Linkedin amea normal amea icon amea icon font increase icon font decrease icon
Τετάρτη, 04 Σεπτεμβρίου 2019 12:55

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για την Ένταξη Επενδυτικών Σχεδίων στo Μέτρο 3.4.4. «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας»

Written by

Ανακοινώθηκε η 2η   πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο Μέτρο  3.4.4, «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020

Χρόνος Υποβολής Προτάσεων:

Από 2/9/2019 έως 31/01/2020

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός των επενδυτικών προτάσεων πρέπει να είναι άνω των 20.000 € και να μην υπερβαίνει τα 8.000.000 €.

Διάρκεια Ολοκλήρωσης Πράξεων:

Ως μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης των Πράξεων ορίζονται τα δύο (2) έτη, με ημερομηνία εκκίνησης την ημερομηνία της Απόφασης Ένταξης της Πράξης.

Σε κάθε περίπτωση, οι Πράξεις πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 31-12-2023.

Δικαιούχοι Αιτήσεων Ενίσχυσης- Χρηματοδότησης:

Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς και λοιπές Οργανώσεις, που έχουν την ευθύνη πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση Πράξης και που τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της.

Σημείωση:

α)Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις των υπό σύσταση εταιρειών.

β)Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις επιχειρήσεων μεγέθους μεγαλύτερου της ΜΜΕ.

Πεδίο εφαρμογής – Υπαγόμενες Πράξεις:

- Εξοικονόμηση ενέργειας ή μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον.

- Βελτίωση της ασφάλειας, της υγιεινής, της υγείας και των συνθηκών εργασίας.

- Μεταποίηση των αλιευμάτων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.

- Μεταποίηση των υποπροϊόντων.

- Μεταποίηση των προϊόντων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας.

- Νέα ή βελτιωμένα προϊόντα, διαδικασίες ή συστήματα διαχείρισης.

Στόχος των Πράξεων:

Οι στόχοι των ανωτέρω Πράξεων θα επιτευχθούν αποκλειστικά μέσω της υλοποίησης των ακόλουθων ενεργειών:

Α. Ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης

Β. Μηχανολογική ή/και κτιριακή επέκταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης.

Γ. Εκσυγχρονισμός ή μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης.

Κάθε υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να εξυπηρετεί αποκλειστικά την υλοποίηση μίας εκ των ανωτέρω ενεργειών, με εξαίρεση τις ενέργειες Β και Γ οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν από κοινού.

Ειδικότερα, οι διαδικασίες μεταποίησης των παραπάνω ενεργειών αφορούν στην προετοιμασία και παρουσίαση των παρουσιαζόμενων προϊόντων, που περιλαμβάνει :

τον τεμαχισμό σε φιλέτα, τη συσκευασία, την κονσερβοποίηση, την κατάψυξη, το κάπνισμα, το αλάτισμα, το μαγείρεμα, τη διατήρηση σε ξίδι, την αποξήρανση, ή την προετοιμασία των ιχθύων για την αγορά καθ’ οιοδήποτε άλλο τρόπο.

Ποσοστά Ενίσχυσης:

 Τα ποσοστά ενίσχυσης διαμορφώνονται ως εξής:

Α)Για τις Πολύ μικρές και μικρές

- Επικράτεια της χώρας:  Δ.Ε. 50% Ι.Σ. 50%

- Απομακρυσμένα νησιά: Δ.Ε. 85%, Ι.Σ. 15%

Β)Οργανώσεις αλιέων και άλλοι συλλογικοί Δικαιούχοι               

- Επικράτεια της χώρας: Δ.Ε. 60% Ι.Σ. 40%

- Απομακρυσμένα νησιά: Δ.Ε. 85%, Ι.Σ. 15%

Γ)Οργανώσεις παραγωγών, ενώσεις οργανώσεων παραγωγών & διακλαδικών οργανώσεων

- Επικράτεια της χώρας: Δ.Ε. 75% Ι.Σ. 25%

- Απομακρυσμένα νησιά: Δ.Ε. 85%, Ι.Σ. 15%

Δ) Πράξεις που εξυπηρετούν συλλογικό συμφέρον και έχουν συλλογικό Δικαιούχο και έχουν καινοτόμα χαρακτηριστικά, κατά περίπτωση, σε τοπικό επίπεδο

- Επικράτεια της χώρας: Δ.Ε. 100% Ι.Σ. 0%

- Απομακρυσμένα νησιά: Δ.Ε. 100%, Ι.Σ. 0%

Σημείωση: όπου Δ.Ε. (Δημόσια Δαπάνη) και Ι.Σ. (Ιδιωτική Συμμετοχή)

Επιλέξιμες Δαπάνες

Για την υλοποίηση των Πράξεων της παρούσας Απόφασης θεωρούνται ως επιλέξιμες οι εξής δαπάνες

Ι.Οι δαπάνες για την απόκτηση των απαραίτητων για την Πράξη εδαφικών εκτάσεων.

ΙΙ.Εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου έως και 10% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους της Πράξης (πλην τεχνικών εξόδων και απρόβλεπτων).

III.Έργα οδοποιίας, διάνοιξης δρόμων, επίστρωσης και ασφαλτόστρωσης (εκτός του περιβάλλοντα χώρου). Είναι επιλέξιμη μέγιστη δαπάνη μέχρι 100.000 € και σε κάθε περίπτωση αυτή δεν θα υπερβαίνει το 10% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους της Πράξης (πλην τεχνικών εξόδων και απρόβλεπτων).

IV.Λιμενικά έργα.

V.Κατασκευή, επέκταση ή εκσυγχρονισμός κύριων ή βοηθητικών κτιριακών εγκαταστάσεων της μονάδας.

VI.Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός για το λιανικό εμπόριο εντός των μονάδων μεταποίησης όταν η δραστηριότητα αυτή αποτελεί συμπληρωματική δραστηριότητα της επιχείρησης.

VII.Εργασίες για την κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ψυκτικών χώρων αποθήκευσης και διακίνησης αλιευτικών προϊόντων, καθώς και το κόστος αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού τους.

VIII.Μεταφορά και εγκατάσταση του απαιτούμενου νέου (καινούργιου) εξοπλισμού και μέσων για τη λειτουργία της επένδυσης (παραγωγικός, ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, εργαστηριακός εξοπλισμός, κ.λπ.).

VIII.Μεταφορά και εγκατάσταση του απαιτούμενου νέου (καινούργιου) εξοπλισμού και μέσων για τη λειτουργία της επένδυσης (παραγωγικός, ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, εργαστηριακός εξοπλισμός, κ.λπ.).

IX.Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση με σύγχρονο εξοπλισμό του υφιστάμενου εξοπλισμού.

X.Κατασκευές και εξοπλισμός για την επεξεργασία και τη μεταποίηση των υποπροϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

XI.Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού παραγωγής κιβωτίων από πολυστερίνη που τυχόν απαιτούνται για τη συσκευασία των προϊόντων της μονάδας, με σκοπό την αποκλειστική και μόνο χρήση για τις παραγωγικές ανάγκες της μονάδας.

XII.Αγορά, μεταφορά και τοποθέτηση νέων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.

XIII.Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού

XIV.Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού γραφείων, χώρων παραμονής και εστίασης προσωπικού και συνεδριάσεων με τον απαραίτητο εξοπλισμό.

XV.Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού μηχανοργάνωσης, προγραμμάτων διαχείρισης – λογισμικού, καθώς και λογισμικού αναβάθμισης υφιστάμενων ηλεκτρονικών συστημάτων, μελέτες και συστήματα οργάνωσης και λειτουργίας μονάδων μεταποίησης και αποθηκών.

XVI.Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση συστημάτων ασφάλειας, παρακολούθησης και διαχείρισης της μονάδας, εφόσον τηρείται η νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

XVII.Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (φωτοβολταϊκά πάνελς, ανεμογεννήτριες, καυστήρες βιομάζας, κ.λπ.), υπό την προϋπόθεση ότι η ισχύς τους δεν θα υπερβαίνει τις ενεργειακές ανάγκες της μονάδας.

XVIII.Αγορά χερσαίων μεταφορικών μέσων για :  την υγιεινή και ασφαλή μεταφορά των πρώτων υλών και των προϊόντων της μονάδας,  την μεταφορά αναγκαίων εφοδίων στη μονάδα, την ασφαλή και ταχεία μεταφορά του προσωπικού που απαιτείται λόγω θέσης της μονάδας.

XIX.Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση με σύγχρονο εξοπλισμό ή αντικατάσταση υφιστάμενων χερσαίων μέσων μεταφοράς. Ο εκσυγχρονισμός ή η αντικατάσταση των μέσων μεταφοράς αφορά σε μέσα των οποίων η ηλικία είναι μεγαλύτερη από πέντε (5) έτη.

XX.Μελέτες και αμοιβές συμβούλων, άμεσα συσχετιζόμενες με την υλοποίηση της Πράξης.

XXI.Οι δαπάνες προμήθειας ανταλλακτικών είναι επιλέξιμες εφόσον αυτά είναι παρελκόμενα των κύριων εξαρτημάτων του εξοπλισμού που προμηθεύεται, αποτελούν δηλαδή αναπόσπαστο τμήμα τους για την ομαλή λειτουργία τους σύμφωνα με τους όρους προμήθειας του εξοπλισμού που προσφέρει ο προμηθευτής και δεν υπερβαίνουν σε ποσοστό το 10% της δαπάνης απόκτησης του υπό προμήθεια εξοπλισμού.

XXII.Ιδιοπαραγωγές παγίων που πραγματοποιεί ο Δικαιούχος είναι επιλέξιμες εφόσον τηρούνται τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.

XXIII.Δαπάνες ενοικίων για τη χρήση πάγιων στοιχείων που είναι αναγκαία για την υλοποίηση της Πράξης, είναι επιλέξιμες υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό κόστος για τη χρήση των παγίων καθ’ όλη τη διάρκεια της Πράξης δικαιολογεί τη μη απόκτησή τους με άλλο τρόπο και με την επιφύλαξη των λοιπών κανόνων επιλεξιμότητας.

 XXIV.Μελέτη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, αυτοελέγχου, σήμανσης – πιστοποίησης των προϊόντων, σύμφωνα με εθνικά ή διεθνή πρότυπα και σήματα ποιότητας.

XXV.Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης εφόσον αιτιολογούνται για την υλοποίηση της Πράξης.

XXVI.Τεχνικά έξοδα και απρόβλεπτες δαπάνες σε ποσοστό έως 10% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους των υπόλοιπων διακριτών της Πράξης.

Ημερομηνία Έναρξης Επιλεξιμότητας Δαπάνων

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η 23-03-2018

Last modified on Παρασκευή, 08 Νοεμβρίου 2019 13:36