PK CONSULTING GROUP

Facebook Twitter Linkedin amea normal amea icon amea icon font increase icon font decrease icon
Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2020 09:15

Πρόσκληση του προγράμματος ΠΕΠ Δυτική Ελλάδα 2014-2020 - ΔΡΑΣΗ : Ενίσχυση των «πράσινων επιχειρήσεων & ανακύκλωσης» στη Δυτική Ελλάδα

Written by

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων : 10/09/2019

Λήξη Υποβολής Προτάσεων : 10/02/2020

Χρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός των επενδυτικών προτάσεων:από 25.000 ,00 έως 300.000,00 €

Ποσοστό Ενίσχυσης: απο 55% για τις Μεσαίες Επιχειρήσεις και 65% για τις Μικρές-Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

 Δικαιούχοι της Δράσης:

 Α) Πράσινες Επιχειρήσεις

Β) Επιχειρήσεις Ανακύκλωσης 
 

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής :

  •  Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο Παράρτημα,
  • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,
  • Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρόταση  να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Φ.Α.Σ.
  • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά,
  • Να μην έχουν προβεί σε παύση της ίδιας ή παρεμφερούς δραστηριότητας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου κατά τη διετία πριν από την υποβολή της αίτησής τους για περιφερειακή επενδυτική ενίσχυση ή να μην, κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησής τους για ενίσχυση, έχουν προγραμματίσει να προβούν σε παύση της εν λόγω δραστηριότητας εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος δύο ετών μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία έχουν υποβάλει αίτηση ενίσχυσης στη συγκεκριμένη περιοχή (Μόνο για Καν. 651/2014, άρθρο 14)
  • Να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
  • Να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ. Συνδεδεμένες οι Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα υποβολής μόνο μίας πρότασης
Επιλέξιμες Δαπάνες:

Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος

1.1 Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις

1.2 Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις για την διευκόλυνση προσβασιμότητας των ΑμεΑ

1.3 Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας

1.4 Κτιριακές παρεμβάσεις για την Εξοικονόμηση Ενέργειας, Ύδατος

1.5 Χώροι αποθήκευσης εφόσον αποτελούν τμήμα της επένδυσης

1.6 Ειδικές διαμορφώσεις χώρων

Μηχανήματα και Λοιπός Εξοπλισμός

2.1 Προμήθεια νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού

2.2 Εξοπλισμός ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, μικρά αιολικά)

2.3 Εξοπλισμός ΑΠΕ (ηλιοθερμία, βιοκαύσιμα)

2.4 Εξοπλισμός για Εξοικονόμηση Ενέργειας

2.5 Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής

2.6 Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης

Δαπάνες Προς Τρίτους / Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη Επιχειρήσεων

3.1 Δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης επενδύσεων

3.2 Δαπάνες παροχής υπηρεσιών ενεργειακών ελέγχων και μελετών

3.3 Δαπάνες εφαρμογής και πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ενέργειας ή και περιβαλλοντικής διαχείρισης

3.4 Δαπάνες παροχής υπηρεσιών μελετών ανάπτυξης προϊόντων φιλικών στο περιβάλλον

3.5 Δαπάνες πιστοποίησης προϊόντων φιλικών στο περιβάλλον

Διάρκεια έργων:

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε έως (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του έργου.

Last modified on Τρίτη, 23 Ιουνίου 2020 10:27