PK CONSULTING GROUP

Facebook Twitter Linkedin amea normal amea icon amea icon font increase icon font decrease icon
Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2020 08:14

1.δε.1«Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα - Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Written by

Η Δράση εντάσσεται στον Άξονα 01 του ΕΠ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» 2014-2020, «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας» και ειδικότερα συμβάλει στους Ειδικούς Στόχους

  • β.1 «Αύξηση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην έρευνα και καινοτομία»
  • α.1 «Ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των ΜΜΕ σε τομείς προτεραιότητας της περιφερειακής έξυπνης εξειδίκευσης»

Πιο αναλυτικά, η δράση περιλαμβάνει τρεις (3) διακριτές επιλογές - στόχους :

α) Μεταποιητική διαφοροποίηση – παραγωγικός μετασχηματισμός.

Αφορά στον μετασχηματισμό της παραγωγικής βάσης προς νέα προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς επίσης και την εισαγωγή καινοτομίας στην διαδικασία παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων. Στα κριτήρια αξιολόγησης δίδεται έμφαση στον καινοτομικό και οικολογικό χαρακτήρα καθώς και στον εξωστρεφή προσανατολισμό.

β) Ψηφιακή Βιομηχανία. 

Αφορά την ανταπόκριση στις ευρωπαϊκές και διεθνείς απαιτήσεις για την ανάπτυξη και στήριξη ψηφιακοποιημένων και ευέλικτων γραμμών παραγωγής, σχεδιασμού και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών. Αναμένεται επίσης να έχει ιδιαίτερα θετική επίδραση στην διεθνή παρουσία των Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας.

γ) Ενεργειακή αποτελεσματικότητα

Αφορά τη στήριξη των επιχειρήσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης και την προετοιμασία για την εφαρμογή μελλοντικών ενεργειακών κοινοτικών προτύπων σε θέματα κατανάλωσης ενέργειας των διεργασιών παραγωγής αλλά και των προϊόντων τους.

Δικαιούχοι

Υφιστάμενες νέες και υπό σύσταση Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 

Προϋπολογισμός επενδυτικού σχεδίου

  • από 20.000,00€ έως 300.000,00€ για τα επενδυτικά σχέδια, που χρηματοδοτούνται μέσω του κανονισμού ΕΕ 1407/2013
  • από 20.000,00€ έως 1.000.000,00€ για τα επενδυτικά σχέδια, που χρηματοδοτούνται μέσω του κανονισμού ΕΕ 651/2014

Ποσοστά ενίσχυσης

Ένταση ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις που ενισχύονται σύμφωνα με τον κανονισμό Deminimis EE1407/2013 κατηγορίες δικαιούχων Γ1, Γ2, Γ3 έως 65%

Ένταση ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις που ενισχύονται σύμφωνα με τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό EE 651/2014 κατηγορίες δικαιούχων Γ4, Γ5, Γ6 έως 55%

Επιλέξιμες δαπάνες

  • Κτίρια εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρο
  • Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός
  • Δαπάνες προσωπικού
  • Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
  • Δαπάνες προς τρίτους / τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των ερευνητικών προτάσεων ορίζεται το διάστημα από 06/10/2020 έως και την 14/4/2021 (5η Τροποποίηση/παράταση της προκήρυξης)

 Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ

Last modified on Παρασκευή, 02 Απριλίου 2021 06:37