PK CONSULTING GROUP

Facebook Twitter Linkedin amea normal amea icon amea icon font increase icon font decrease icon
Τρίτη, 01 Σεπτεμβρίου 2020 05:36

Νέος κύκλος υποβολών του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 με ενισχύσεις έως 55%

Written by

Ανακοινώθηκε η 3η Προκήρυξη του καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων» καθώς και η 5η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα».
Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων και για τα δύο καθεστώτα  είναι η Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου 2020 με ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών να ορίζεται η Παρασκευή 30η Οκτωβρίου 2020.

Είδη ενίσχυσης

α. φορολογική απαλλαγή, 
β. επιχορήγηση,
γ. επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης,
δ. επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων

Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων  ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι:

α. για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ,
β. για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ
γ. για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ,
δ. για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ,
ε. για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις , καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του ν. 4384/201 στο ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ

 Δικαιούχοι

Οι Δικαιούχοι των ενισχύσεων των καθεστώτων του Αναπτυξιακού Νόμου είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

 1. Ατομική επιχείρηση

 2. Εμπορική εταιρία

 3. Συνεταιρισμός

 4. Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ

 5. Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρίες

 6. Κοινοπραξίες με προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ

 7. Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους

Τομείς Δραστηριότητας

Υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των τομέων της οικονομίας με την επιφύλαξη των παραγράφων του άρθρου 7 του νόμου (εξαιρέσεις).

Ενδεικτικά υπαγόμενα σχέδια:

 1. Γεωργία Κτηνοτροφία

 2. Πρωτογενής τομέας

 3. Tομέας μεταποίησης

 4. Kλάδος παροχής νερού – επεξεργασίας λυμάτων, διαχείρισης αποβλήτων και δραστηριοτήτων εξυγίανσης

 5. Τομέας αποθήκευσης και υποστηρικτικών προς τη μεταφορά δραστηριοτήτων -  Υπηρεσίες τουριστικών λιμανιών (μαρίνων),Υπηρεσίες λειτουργίας υδατοδρομίων, Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού προς τρίτους (logistics) & Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης για την ίδρυση ή επέκταση δημόσιας χρήσης κλειστών σταθμών ιδιωτικής χρήσεως επιβατηγών αυτοκινήτων χωρητικότητας τουλάχιστον σαράντα (40) θέσεων,

 6. Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες

 7. Τομέα Αθλητικών δραστηριοτήτων -Υπηρεσίες γηπέδων (4x4, 5x5 κ.λπ.) ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης κ.λπ., και Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας)

 8. Τομέας Τουρισμού

 9. Κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης, όπως αυτά καθορίζονται με το άρθρο 10 του ν. 2072/1992 (Α’ 125) και επενδυτικά σχέδια γιατην παροχή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία.

Επιλέξιμες δαπάνες

Ενσώματα Στοιχεία Ενεργητικού

Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων κτηρίων και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. 

Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού

Μεταφορά τεχνολογίας, αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, άδειες εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνίες, τεχνογνωσία και μη κατοχυρωμένες τεχνικές γνώσεις. Συστήματα διασφάλισης ποιότητας, πιστοποιήσεις, προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού και συστήματα οργάνωσης της επιχείρησης.

Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογιζόμενο για περίοδο δύο (2) ετών από τη δημιουργία κάθε θέσης.

Λοιπές Κατηγορίες Δαπανών

Επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων: Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες, Δαπάνες εκκίνησης (άρθρο 22 Γ.Α.Κ.) για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

 

Για περισσότερες πληροφορίες για το καθεστώς "Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων" εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες για το καθεστώς "Γενική Επιχειρηματικότητα" εδώ

 

Last modified on Τρίτη, 08 Δεκεμβρίου 2020 08:49