PK CONSULTING GROUP

newsletter Facebook Twitter Linkedin amea normal amea icon amea icon font increase icon font decrease icon
Παρασκευή, 04 Σεπτεμβρίου 2020 13:36

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία

Written by

Προκηρύχθηκε  η Δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Κεντρική Μακεδονία». Η δράση χρηματοδοτεί το Κεφάλαιο Κίνησης των επιχειρήσεων με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης  με ποσό ίσο με το 50% των εξόδων του 2019

Ποσοστό Επιδότησης: 50 %

Συνολικός  προϋπολογισμός έργων: 5.000,00 €  έως  50.00,00€

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής: από 10/09/2020 έως 09/10/2020

 

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000€ και μέγιστο τα 50.000,00€.

 Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό (50%) προκύπτουν από το άθροισμα:

 • των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης
 • των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
 • του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών
 • του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση
 • του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές Βιολογικές δραστηριότητες)
 • Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ

Δικαιούχοι της ενίσχυσης, ήτοι επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν στη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 • νομίμως λειτουργούν στη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
 • έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 01/01/2019
 • δεν ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019
 • έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της Πρόσκλησης και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης
 • λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα:

-Ανώνυμη Εταιρία

-Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης

-Ομόρρυθμη Εταιρία

-Ετερόρρυθμη Εταιρία

-Ι.Κ.Ε.

-Ατομική Επιχείρηση

-Ν.Ε.Π.Α.

-Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει

-Συνεταιρισμός

-Δικηγορική Εταιρία του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013

Last modified on Παρασκευή, 04 Σεπτεμβρίου 2020 14:33