PK CONSULTING GROUP

Facebook Twitter Linkedin amea normal amea icon amea icon font increase icon font decrease icon
Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2020 06:09

Ενίσχυση Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στα ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

Written by

Στόχοι της Δράσης

Στόχος της παρούσας δράσης είναι να παρασχεθεί στοχευμένα, δημόσια στήριξη ρευστότητας προκειμένου να μετριαστούν οι επιπτώσεις  της νόσου COVID-19.Στο πλαίσιο αυτό, η συγκεκριμένη δράση αφορά την ενίσχυση των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία, με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη εξόδων τους.

Δικαιούχοι της Δράσης

Δικαιούχοι της ενίσχυσης, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις που :

 • κατά το έτος 2019 απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζόμενους,

 • νομίμως λειτουργούν στη Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών,

 • έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 01/01/2019,

 • δεν ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019,

 • έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της Πρόσκλησης και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.

Αντικείμενο της Δράσης

Η δράση χρηματοδοτεί το Κεφάλαιο Κίνησης των επιχειρήσεων με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης.

Πιο συγκεκριμένα επιχορηγεί μια επιχείρηση με ποσό ίσο με το 50% των εξόδων του έτους 2019.

Το όριο επιχορήγησης είναι από 3.000 € κατ’ ελάχιστο έως 30.000,00€ μέγιστο. Δηλαδή δεν μπορούν να συμμετέχουν οι επιχειρήσεις με έξοδα κάτω από 6.000 € ενώ οι επιχειρήσεις με έξοδα πάνω από 60.000 € θα επιδοτηθούν με 30.000 €.

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό (50%) προκύπτουν από το άθροισμα :

 • των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης

 • των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης

 • του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών

 • του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση

 • του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)

 • Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα

(δηλαδή, από τα πεδία 102, 202, 181, 281, 481,185, 285, 485 του Ε3)

Η συνολική Δημόσια Χρηματοδότηση (Δ.Χ.) της πρόσκλησης, ανέρχεται σε 14.000.000 Ευρώ.

Η κατανομή της δημόσιας χρηματοδότησης θα γίνει αναλογικά στους τομείς δραστηριότητας ως εξής:

Πρωτογενής- Δευτερογενής τομέας: 20%

Tριτογενής τομέας: εμπόριο - παροχή υπηρεσιών: 40%

Tριτογενής τομέας: τουρισμός - εστιάση: 40%

Κριτήρια αξιολόγησης

 • Ετήσιες Μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) έτους 2019

 • Κέρδη προ Φόρων, Τόκων & Αποσβέσεων προς Κύκλο εργασιών έτους 2019

 • Επίπτωση του Covid-19 στον Κύκλο εργασιών της επιχείρησης για το διάστημα 1/4/2020 έως 30/6/2020 σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2019

Το αίτημα ικανοποιείται με την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση κατά την τελευταία μέρα του μήνα που προηγείται της αίτησης καταβολής του κεφαλαίου κίνησης απασχολούσε τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με αυτόν που απασχολούσε κατά τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Ημερομηνίες υποβολών

Από 8-10-2020 έως 31-10-2020

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ

Last modified on Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2020 18:40