PK CONSULTING GROUP

Facebook Twitter Linkedin amea normal amea icon amea icon font increase icon font decrease icon
Δευτέρα, 05 Οκτωβρίου 2020 13:29

Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Written by

Στόχος της παρούσας δράσης είναι να παρασχεθεί στοχευμένα, δημόσια στήριξη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στην αγορά θα υπάρξει επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19.

Προϋπολογισμός Δράσης:

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Δράσης ανέρχεται σε 40.000.000€

 

Δικαιούχοι:

Υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και στους ΚΑΔ σύμφωνα με το Παράρτημα της παρούσας Δράσης.

 • Να είναι μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις με έδρα / υποκατάστημα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

 • Έναρξη λειτουργίας πριν 1/1/2019

 • Να διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ (Παράρτημα Ι Πρόσκλησης)

 • Να δραστηριοποιούνται αδιάλειπτα από 31/1/2020 έως και την υποβολή της αίτησης στον κύριο ΚΑΔ ή στον ΚΑΔ με το μεγαλύτερα έσοδα

 • Κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζόμενους

 • Το άθροισμα των εξόδων 2019 συγκεκριμένων κατηγοριών να είναι ίσο ή μεγαλύτερο των 10.000€

 

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000€ και μέγιστο τα 40.000,00€. Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το ακριβές ποσό επιχορήγησης προκύπτουν από το άθροισμα:

 • των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης

 • των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης

 • του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών

 • του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση

 • του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές-

 • Βιολογικές δραστηριότητες)

 • των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων

Συγκεκριμένα ο υπολογισμός του αναλογούντος κεφαλαίου κίνησης (δημόσια χρηματοδότηση) προκύπτει από το άθροισμα των κάτωθι δηλωθέντων ποσών των πεδίων του έντυπου Ε3 του προηγούμενου έτους (χρήση 2019): 102, 202, 181, 281, 481, 185, 285, 485 πολλαπλασιαζόμενο με 50%. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο των 40.000,00€, η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση διαμορφώνεται στα 40.000,00€, ενώ σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μικρότερο από 5.000€, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στην Δράση.

 

Ημερομηνίες Υποβολής

Έναρξη υποβολής προτάσεων 08/10/2020 έως 12/01/2021

 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ

 

Last modified on Πέμπτη, 07 Ιανουαρίου 2021 09:19