PK CONSULTING GROUP

Facebook Twitter Linkedin amea normal amea icon amea icon font increase icon font decrease icon
Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 12:08

Eπιδότηση 100% από 5.000€ έως 100.000,00€ για Νεοφυείς επιχειρήσεις μέσω του "Elevate Greece"

Written by

Στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ρευστότητας των νεοφυών/ καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece», με τη μορφή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης (κεφάλαιο κίνησης), ώστε οι επιχειρήσεις να παραμείνουν βιώσιμες και να μη χαθούν θέσεις εργασίας. 

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης έως 80% των εξόδων της επιχείρησης για το έτος αναφοράς (2019 ή 2020) με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000,00€ και μέγιστο τα 100.000,00€.

Οι ωφελούμενοι επιλέγουν το έτος που πραγματοποίησαν τις υψηλότερες δαπάνες Κεφαλαίου Κίνησης, ήτοι το 2019 ή το 2020 επί των οποίων θα υπολογιστεί το αιτούμενο ποσό επιχορήγησης

Υποβολή προτάσεων έως 30 Σεπτεμβρίου 2021

 Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το ακριβές ποσό επιχορήγησης προκύπτουν από το άθροισμα επί:

 • των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης

 • των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης

 • του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές‐ Βιολογικές δραστηριότητες) 

 • των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων

Η επιδότηση των ωφελούμενων επιχειρήσεων με έξοδα ίσα ή άνω του ποσού των 125.000,00€ ανέρχεται σε 100.000,00€. Δεν επιδοτούνται επιχειρήσεις σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του ελέγχου αποδεικνύει άθροισμα εξόδων μικρότερο των 6.250,00€.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ‐ ΟΡΟΙ ‐ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, στο πλαίσιο της παρούσης, είναι οι ακόλουθες:

 • να είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων/Ε.Μ.Ν.Ε. Elevate Greece

 • Η δραστηριότητα της επιχείρησης να είναι συμβατή με τομέα της εθνικής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης RIS3,

 • να είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα I του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 (Παράρτημα V της παρούσας πρόσκλησης)

 • να έχουν κάνει έναρξη έως την 31.12.2020,

 • να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ, (O ΚΑΔ να είναι δηλωμένος είτε ως κυρίας δραστηριότητας είτε ως δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα)

 • να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/ εμπορικού χαρακτήρα: ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, με έδρα την Ελληνική Επικράτεια, ή κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις με έδρα στην αλλοδαπή, που διατηρούν υποκατάστημα στην Ελλάδα, εφ’ όσον αυτό διαθέτει Ελληνικό ΑΦΜ και είναι εγγεγραμμένο στο Γ.Ε.ΜΗ/Γενικό Εμπορικό Μητρώο,

 • να δραστηριοποιούνται εντός της ελληνικής επικράτειας, ήτοι να έχουν ελληνικό ΑΦΜ ή πιστοποιητικό από το Γ.Ε.ΜΗ/Γενικό Εμπορικό Μητρώο,

 • το άθροισμα των εξόδων που προκύπτουν να ισούται ή να είναι μεγαλύτερο των 6.250,00 ευρώ.

 • οι επιχειρήσεις να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014,

 • να έχουν υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ (εφ’ όσον είναι υποκείμενες) για το έτος αναφοράς 2019 εμπρόθεσμα, σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία, ή Υπεύθυνη Δήλωση για όσες επιχειρήσεις επιλέξουν ως έτος αναφοράς το 2020

 • Σε περίπτωση που μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έχει υποβληθεί τροποποιητική δήλωση Ε3, πρέπει να υποβληθούν και οι δύο για να διαπιστωθεί ότι πράγματι έχουν δαπανηθεί τα ποσά των προαναφερθέντων πεδίων της τελευταίας χρονικά εμπρόθεσμης δήλωσης.

 • να μην αποτελούσαν, στις 31 Δεκεμβρίου 2019, προβληματικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 18 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 

 • να μην εκκρεμεί εις βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάσει απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης / ΕΕ ή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης /ΔΕΕ,

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να αναλωθεί εντός του 2021. Τούτο θα αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του έτους 2021, στο οποίο θα πρέπει να έχουν δηλωθεί στα αντίστοιχα πεδία, βάσει των οποίων έγινε ο υπολογισμός του καταβληθέντος κεφαλαίου κίνησης ποσά τα οποία αθροιστικά ΔΕΝ θα υπολείπονται του καταβληθέντος κεφαλαίου κίνησης. 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να αναλωθεί εντός του 2021. Τούτο θα αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του έτους 2021, στο οποίο θα πρέπει να έχουν δηλωθεί στα αντίστοιχα πεδία, βάσει των οποίων έγινε ο υπολογισμός του καταβληθέντος κεφαλαίου κίνησης ποσά τα οποία αθροιστικά ΔΕΝ θα υπολείπονται του καταβληθέντος κεφαλαίου κίνησης. 

 

Α) Αίτημα Καταβολής Ενίσχυσης (Επαλήθευσης – Πιστοποίησης) (1η τροποποίηση οδηγού)

Η δημόσια χρηματοδότηση καταβάλλεται εφάπαξ προς τις ωφελούμενες επιχειρήσεις της ενίσχυσης, μετά από την έκδοση της σχετικής απόφασης ένταξης και την ηλεκτρονική υποβολή σχετικού Αιτήματος Καταβολής της Ενίσχυσης στο ΠΣΚΕ, συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Αιτήματα Καταβολής της Ενίσχυσης μπορούν να υποβάλλονται αμέσως μετά τη δημοσίευση της απόφασης ένταξης των Πράξεων. 

 

Β) Επαλήθευση 

Η ΓΓΕΚ διενεργεί διοικητικό έλεγχο/επαλήθευση σύμφωνα με τα στοιχεία του αιτήματος καταβολής της ενίσχυσης/επαλήθευσης – πιστοποίησης.  Μετά την ολοκλήρωση της επαλήθευσης – πιστοποίησης και κατόπιν κάλυψης ή μη, από τον ωφελούμενο της Δράσης τυχόν εντοπισμένων εκκρεμοτήτων και ελλείψεων, ολοκληρώνεται η επαλήθευση – πιστοποίηση με τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης. Με την οριστικοποίηση της έκθεσης επαλήθευσης/πιστοποίησης:

• ο ωφελούμενος της Δράσης ενημερώνεται εγγράφως για τα αποτελέσματα της επαλήθευσης/πιστοποίησης με την αποστολή της σχετικής έκθεσης, ή/και μέσω του ΠΣΚΕ με χρήση των κωδικών του. 

• ο ωφελούμενος της Δράσης αποκτά δικαίωμα λήψης δημόσιας επιχορήγησης. Το Αίτημα καταβολής ενίσχυσης/Επαλήθευσης, η Έκθεση Επαλήθευσης, η έγκρισή της, καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα συμπεριλαμβανομένων αυτών των τυχόν υποβληθεισών αντιρρήσεων, τηρούνται στο Φάκελο της Πράξης στη ΓΓΕΚ. 

 

Γ) Καταβολή Ενίσχυσης 

Η δημόσια χρηματοδότηση που αναλογεί στις ωφελούμενες επιχειρήσεις καταβάλλεται από την ΓΓΕΚ, έπειτα από την ολοκλήρωση της επαλήθευσης – πιστοποίησης και μετά τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης και αφού ολοκληρωθεί το σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται στο ΠΣΚΕ. Η δημόσια χρηματοδότηση καταβάλλεται απευθείας στις ωφελούμενες επιχειρήσεις και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Η αξιολόγηση των υποβληθεισών αιτήσεων γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας (first in‐first out), σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΠΣΚΕ, τη συνολική Δημόσια Χρηματοδότηση (Δ.Χ.) της πρόσκλησης, (60.000.000 €), και το ανώτατο όριο χρηματοδότησης που ανέρχεται σε 100.000,00 €, δεδομένης της επάρκειας του προϋπολογισμού.

Επισημαίνεται πως δεν θα υπάρχει βαθμολόγηση των αιτήσεων παρά μόνο διαπίστωση της τήρησης των προϋποθέσεων συμμετοχής.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ

Last modified on Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2021 09:30