PK CONSULTING GROUP

Facebook Twitter Linkedin amea normal amea icon amea icon font increase icon font decrease icon
Δευτέρα, 16 Αυγούστου 2021 10:31

Περιβαλλοντική έγκριση του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 2021-2025

Written by

Με την απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ δίδεται η περιβαλλοντική έγκριση του προγράμματος βάσει της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και των αποτελεσμάτων της δημόσιας διαβούλευσης, ενώ προβλέπονται μια σειρά από όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις, που θα πρέπει να τηρούνται κατά την εξειδίκευση και υλοποίησή του.

Το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 2021-2025 (ΤΠΑ-ΥΠΑΝΕΠ 2021-2025 εφεξής) εξυπηρετεί τον κύριο στρατηγικό στόχο της στήριξης και της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και της ενίσχυσης του μετασχηματισμού κυρίως του τομέα της μεταποίησης, με έμφαση στην ποιότητα των συντελεστών παραγωγής και λειτουργίας της, ώστε να αποτελέσει κινητήριο δύναμη της εξωστρεφούς οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης στη χώρα.

Το ΤΠΑ-ΥΠΑΝΕΠ 2021-2025 έχει συνολικό προϋπολογισμό 885 εκ. και αποτελείται από τέσσερα υποπρογράμματα ανά τομέα πολιτικής.  Πιο συγκεκριμένα, είναι το Υποπρόγραμμα 1: Ενίσχυση επιχειρηματικότητας / δημιουργία φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, Υποπρόγραμμα 2: Ενίσχυση της βιομηχανίας, Υποπρόγραμμα 3: Ενίσχυση της έρευνας και τεχνολογίας, Υποπρόγραμμα 4: Στήριξη του εμπορίου και προστασία καταναλωτή, Υποπρόγραμμα 5: Υποστήριξη προγράμματος.

Υποπρόγραμμα 1: Ενίσχυση επιχειρηματικότητας / δημιουργία φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος
 -Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων
 -Προσέλκυση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων
 -Ενίσχυση Στρατηγικών Επενδύσεων
 -Ενίσχυση Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα
 -Βελτίωση Μηχανισμών υποστήριξης ΜΜΕ

Υποπρόγραμμα 2: Ενίσχυση της βιομηχανίας
 -Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων
 -Αποζημιώσεις – έκτακτη στήριξη – έκτακτα μέτρα
 -Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ
 -Προσαρμογή της Ελληνικής Βιομηχανίας στις προκλήσεις της Ψηφιακής και Πράσινης Μετάβασης και της Διεθνοποίησης
 -Εκσυγχρονισμός Βιομηχανικών και Τεχνολογικών Υποδομών για την προσέλκυσηεπενδύσεων
 -Ενίσχυση τομεακών σχεδίων ανάπτυξης
 -Ενίσχυση των μηχανισμών εποπτείας της αγοράς βιομηχανικών προϊόντων
 -Αναβάθμιση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Εθνικού ΣυστήματοςΥποδομών Ποιότητας
 -Αναβάθμιση και βελτίωση εθνικού συστήματος διανοητικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας


Υποπρόγραμμα 3: Ενίσχυση της έρευνας και τεχνολογίας
 -Δημιουργία επιλεγμένων κεντρικών ερευνητικών κέντρων και προγραμμάτων σετομείς αιχμής (συμπεριλαμβάνονται υποδομές και συνεργατικά σχήματα)
 -Δημιουργία ερευνητικής τεχνογνωσίας και λύσεων ΤΠΕ στον δημόσιο τομέα
 -Προώθηση αποτελεσμάτων έρευνας, καινοτομίας και τεχνολογίας στις επιχειρήσεις
 -Συστάδες ανάπτυξης


Υποπρόγραμμα 4: Στήριξη του εμπορίου και προστασία καταναλωτή
 -Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και του υγιούς ανταγωνισμού
 -Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στήριξης και αναβάθμισης της εμπορικότητας στααστικά κέντρα
 -Προστασία του καταναλωτή και πληροφόρηση επιχειρήσεων
 -Στήριξη του ελληνικού σήματος προέλευσης προϊόντων


Υποπρόγραμμα 5: Υποστήριξη προγράμματος
 -Επιχορηγήσεις εποπτευόμενων φορέων βάσει νόμου
 -Διαμόρφωση και λειτουργία συστημάτων και διαδικασιών διοίκησης και συντονισμού,και υποστήριξη της εφαρμογής του ΕΠΑ και του συνόλου των επιμέρους προγραμμάτων του
 -Διαμόρφωση και λειτουργία συμπληρωματικών ή/ και εξειδικευμένων εργαλείων διαχείρισης, και υποστήριξη της υλοποίησης του ΤΠΑ.

Η ολοκληρωμένη μέριμνα για την πρόληψη, τον περιορισμό και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο περιβάλλον θα πρέπει να αποτελέσει οριζόντια απαίτηση κατά τις διαδικασίες υλοποίησης του ΤΠΑ-ΥΠΑΝΕΠ 2021-2025. Για το σκοπό αυτό, η Αρχή Σχεδιασμού οφείλει να εγκαθιδρύσει και να εφαρμόζει κατάλληλη διαδικασία ώστε να διασφαλίζεται ότι οι δράσεις του ΤΠΑ-ΥΠΑΝΕΠ 2021-2025 (επενδύσεις, ενισχύσεις, εκσυγχρονισμοί κ.ά., όπως προκύπτουν από τους προαναφερθέντες ειδικούς στόχους) θα χαρακτηρίζονται από επαρκή περιβαλλοντική συμβατότητα.

Για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων, στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη λειτουργία των επενδύσεων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του ΤΠΑ-ΥΠΑΝΕΠ 2021-2025 ή θα ενισχυθούν από το πρόγραμμα, θα πρέπει να ακολουθούνται οι εξής κατευθύνσεις:

-Βελτιστοποίηση χωροθέτησης: οι επενδύσεις στους κλάδους της μεταποίησης θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από κατάλληλες χωροθετήσεις των εγκαταστάσεών τους, κατά προτεραιότητα εντός οργανωμένων υποδοχέων ή εντός εκτάσεων με αυξημένη καταλληλότητα, ελαχιστοποιώντας την κατάληψη φυσικών ή ημιφυσικών εκτάσεων.

-Περιορισμός κινδύνων και οχλήσεων ως προς το φυσικό περιβάλλον: Οι επενδυτικές πρωτοβουλίες που ενισχύονται από το πρόγραμμα θα πρέπει να ενσωματώνουν σχέδια περιορισμού και αντιμετώπισης κινδύνων ρύπανσης ή καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος (δασικές εκτάσεις, αγροτικά οικοσυστήματα, θαλάσσιο περιβάλλον κ.ά.).

-Αποφυγή αλλοιώσεων στα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των υδάτων: στο σχεδιασμό όλων των επενδύσεων θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή ή ελαχιστοποίηση των μεταβολών στην ποσοτική και ποιοτική κατάσταση των υδάτων.

-Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος: Η προστασία ευαίσθητων θαλάσσιων ή παράκτιων σχηματισμών καθώς και η πρόληψη ή ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον θα πρέπει να αποτελεί απαίτηση για την ενίσχυση από το πρόγραμμα έργων ή επενδύσεων σε παράκτιες ζώνες.

-Ενσωμάτωση περιβαλλοντικής καινοτομίας: Ο σχεδιασμός των εγκαταστάσεων που σχετίζονται με τις επενδύσεις του προγράμματος, θα πρέπει να ενσωματώνει στον μέγιστο εφικτό βαθμό τεχνολογίες και μεθόδους περιβαλλοντικής καινοτομίας, ιδίως ως προς την ενεργειακή αποτελεσματικότητα και αυτονομία, την κυκλική χρήση υλικών, ενέργειας και νερού, καθώς και την πληρέστερη ένταξη στο περιβάλλον της περιοχής υποδοχής.

-Προστασία της βιοποικιλότητας: Η διαδικασία ένταξης στο ΤΠΑ-ΥΠΑΝΕΠ 2021-2025 έργων εντός περιοχών του δικτύου Natura 2000, ιδίως όσων αφορούν σε επιχειρηματικές δράσεις με βάση το φυσικό κεφάλαιο, θα πρέπει να ενσωματώνει κριτήρια προστασίας της βιοποικιλότητας και ανταπόκρισης στους στόχους διατήρησης των προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων, καθώς και έλεγχο συμβατότητας με τις προβλέψεις των σχεδίων διαχείρισης των επηρεαζόμενων περιοχών.

Για την προστασία του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη λειτουργία των επενδύσεων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του ΤΠΑ-ΥΠΑΝΕΠ 2021-2025 ή θα ενισχυθούν από το πρόγραμμα, θα πρέπει να ακολουθούνται οι εξής κατευθύνσεις:

– Ενίσχυση βιώσιμης κινητικότητας: Οι επενδύσεις εντός αστικών συγκροτημάτων θα πρέπει να ενσωματώνουν μέτρα για την ενθάρρυνση και διευκόλυνση χρήσης μέσων συλλογικής μετακίνησης, ποδηλάτου και άλλων τρόπων μετακίνησης που διακρίνονται από φιλικότητα προς το περιβάλλον.

-Βελτίωση αστικού περιβάλλοντος: Οι κτιριακές εγκαταστάσεις των έργων του προγράμματος θα πρέπει να ανταποκρίνονται, στο μέγιστο εφικτό βαθμό, στις αρχές της πράσινης δόμησης, της ελαχιστοποιημένης κατανάλωσης ενέργειας και της μείωσης στη συμβολή του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας.

-Ενίσχυση της ασφάλειας ως προς την αποφυγή ατυχημάτων με επίπτωση στο περιβάλλον ή/και ελαχιστοποίηση των συνεπειών τους: Στο σχεδιασμό των επενδύσεων εντός ή σε γειτνίαση με αστικές περιοχές, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται μέριμνα για την πρόληψη ατυχημάτων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν περιβαλλοντική υποβάθμιση, καθώς και μέτρα για τον περιορισμό και την αποτελεσματικότερη δυνατή αντιμετώπιση των συνεπειών τους.

Last modified on Πέμπτη, 19 Αυγούστου 2021 11:05