PK CONSULTING GROUP

Facebook Twitter Linkedin amea normal amea icon amea icon font increase icon font decrease icon
Τετάρτη, 01 Σεπτεμβρίου 2021 11:49

Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τον τίτλο «Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις».

Written by

Το Μέρος Α’ του νομοσχεδίου περιλαμβάνει την ενοποίηση των διατάξεων των δύο βασικών μέχρι σήμερα νομοθετημάτων περί στρατηγικών επενδύσεων, του ν. 4608/2019 (Α’ 66) και του ν. 3894/2010 (Α’ 204). Το Μέρος Β’ του νομοσχεδίου αναφέρεται στις ιδιωτικές επενδύσεις του ν. 4399/2016 (Α’ 117) και περιλαμβάνει βελτιωτικές παρεμβάσεις με στόχο την περαιτέρω ελκυστικότητα των καθεστώτων ενισχύσεων του νόμου 4399/2016 (Α’ 117), με την εισαγωγή νέου καθεστώτος μεταποιητικών επιχειρήσεων για την ενίσχυση της βιομηχανίας και αναμορφώνονται τα καθεστώτα επενδύσεων μείζονος μεγέθους και των ενισχύσεων καινοτομικού χαρακτήρα ενώ προστίθενται νέες επιλέξιμες δραστηριότητες.

Πιο συγκεκριμένα οι αλλαγές που εισάγονται:

Εισάγονται νέες επιλέξιμες δραστηριότητες για Υπαγόμενα σχέδια:

 1. Ίδρυση ξενώνων φιλοξενίας νέων, μόνο για το Καθεστώς Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων

 2. Παροχή υπηρεσιών οίκων ευγηρίας με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 87.30.11.01.

 3. Xονδρικό Εμπόριο Φαρμακευτικών Προϊόντων με ΚΑΔ 46.46, μόνο για το καθεστώς ενισχύσεων «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού».

 4. Υπηρεσίες Μηχανικών Πλυντηρίων με Κ.Α.Δ 96.01.19.02 και Υπηρεσίες Σιδερωτηρίου Ρούχων με Κ.Α.Δ 96.01.13.01

 5. Στον τομέα ενημέρωσης και επικοινωνίας ενισχύεται η δημιουργία μόνιμων εγκαταστάσεων «studios» για την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο, τηλεοπτικών προγραμμάτων και ηχογραφήσεων.

Αλλαγές στις Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων - Άρθρο 12

 1. Στην κατηγορία των εξωστρεφών επιχειρήσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις: άρεται η προϋπόθεση αύξησης της εξωστρέφειάς τους, εφόσον οι εξαγωγές τους καταλαμβάνουν περισσότερο από το 85% του κύκλου εργασιών το τρίτο έτος πριν το έτος υποβολής της αίτησης υπαγωγής.

 2. Καταργείται η προϋπόθεση της αύξησης της απασχόλησης

 3. Προβλέπεται η ένταξη για επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν το επενδυτικό τους σχέδιο σε Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.Δ.)

 4. Εντάσσεται νέα κατηγορία για επιχειρήσεις, των οποίων τα επενδυτικά σχέδια αφορούν σε επαναλειτουργία βιομηχανικών μονάδων, οι οποίες έχουν παύσει τη λειτουργία τους.

 5. Εντάσσεται νέα κατηγορία για επιχειρήσεις των οποίων τα επενδυτικά σχέδια υλοποιούνται σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα.

 6. Εντάσσεται νέα κατηγορία για επιχειρήσεις των οποίων τα επενδυτικά σχέδια αποτελούνται σωρευτικά από δραστηριότητα του πρωτογενούς τομέα και μεταποίησης αυτού.

 7. Εντάσσεται νέα κατηγορία για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, των οποίων τα επενδυτικά σχέδια τουριστικής δραστηριότητας υλοποιούνται σε ακίνητα του Δημοσίου, μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης.

Αλλαγές στις Υποβολές αίτησης υπαγωγής

Στο συγκεκριμένο άρθρο τροποποιούνται οι φορείς υποδοχής των επενδυτικών σχεδίων. Πιο συγκεκριμένα τα έργα υποβάλλονται ως εξής:

 1. Επενδυτικά σχέδια επιλέξιμου ύψους έως και ενός εκατομμυρίου (=<1.000.000) ευρώ, που υλοποιούνται μέσα στα όρια της κάθε Περιφέρειας, υποβάλλονται στις Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των Περιφερειών της Χώρας.

 2. Επενδυτικά σχέδια επιλέξιμου ύψους μεγαλύτερου του ενός εκατομμυρίου (>1.000.000) ευρώ υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

 3. Καταργείται η υποβολή επενδυτικών σχεδίων στη Διεύθυνση Περιφερειακής Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Αλλαγές στις Διαδικασίες αξιολόγησης

 • Διευρύνεται η συγκρότηση των επιτροπών αξιολόγησης .Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης ελέγχεται από Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελούμενη από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη.

 • Ο έλεγχος νομιμότητας, η αξιολόγηση εύλογου κόστους και ο έλεγχος δεικτών βαθμολογίας των αιτήσεων πραγματοποιείται από την αρμόδια Υπηρεσία ή/και από μέλος του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών.

 • Αν η διάρκεια του χρόνου ελέγχου των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων από την Επιτροπή Αξιολόγησης υπερβαίνει τις 45 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης της διαπιστωτικής πράξης έναρξης της διαδικασίας αξιολόγησης, ο έλεγχος ανατίθεται σε ανεξάρτητο ορκωτό-ελεγκτή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών ο οποίος οφείλει, το αργότερο εντός οκτώ (8) ημερών, να ολοκληρώσει τον έλεγχο των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης. Στην περίπτωση της άμεσης αξιολόγησης, το παραπάνω διάστημα μειώνεται στις 30 ημέρες.

Αλλαγές στον Έλεγχο των επενδυτικών σχεδίων

 • Αντικείμενο του ελέγχου μπορεί να αποτελέσει η πιστοποίηση ολοκλήρωσης της επένδυσης σε ποσοστό τουλάχιστον είτε 50% είτε 65% διαζευκτικά, κατ’ επιλογή του φορέα της επένδυσης, κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος ελέγχου.

 • Μετά από αίτηση του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, δύναται να πιστοποιηθεί η ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης για την καταβολή της ενίσχυσης, κατόπιν επιτόπιου ελέγχου, από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία.

 • Για τα επενδυτικά σχέδια ύψους άνω του ποσού του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ για τη διενέργεια ελέγχου, προκειμένου για την πιστοποίηση του 50% ή του 65% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου ή της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας, ο έλεγχος διενεργείται πλέον μόνο από ορκωτούς λογιστές.

 • Δίνεται η δυνατότητα ορισμού των μελών του Οργάνου ελέγχου από το ΕΜΠΕ επιλογής του επενδυτή ή την υπηρεσία, πέραν του ενός μέλους το οποίο θα προέρχεται υποχρεωτικά από κλήρωση από το ΕΜΠΕ. Ο αριθμός των μελών τους, που δεν μπορεί να είναι λιγότερα από δύο, και η ιδιότητα τους, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και με τα χαρακτηριστικά της ελεγχόμενης επένδυσης. Η σύνθεση των Οργάνων Ελέγχου από μέλη του Ε.Μ.Π.Ε., τα οποία αποτελούνται υποχρεωτικά από ένα (1) τουλάχιστον μέλος κατόπιν κληρώσεως και ορισμό των λοιπών μελών είτε με πρόταση του φορέα επένδυσης, είτε με πρόταση του αρμόδιου φορέα υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Τροποποιήσεις απόφασης υπαγωγής - Έγκριση μεταβολών μετά την ολοκλήρωση

 • Δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης αλλαγής του τρόπου απόκτησης των ενισχυόμενων δαπανών αν έχει εγκριθεί η ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής και χωρίς να επέλθει μεταβολή στη μορφή της ενίσχυσης.

 • Τα αιτήματα τροποποίησης που υποβάλλονται, εξετάζονται κατά το στάδιο της ολοκλήρωσης, υπό την προϋπόθεση την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τον φορέα της επένδυσης περί πλήρωσης των νόμιμων προϋποθέσεων τροποποίησης της απόφασης.

Αλλαγές στην Ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων και την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης

 • Γίνεται προσθήκη της υλοποίησης ποσοστού 65% ως μια εκ των προϋποθέσεων για τη λήψη της διετούς παράτασης.

 • Η ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης πιστοποιείται με την έκδοση σχετικής απόφασης, εντός 40 ημερών από την υποβολή της έκθεσης τελικού ελέγχου της επένδυσης ή της ημερομηνίας υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων.

Αλλαγές στην Καταβολή ενισχύσεων

 • Στη περίπτωση του αιτήματος 25%, εισάγεται η υποβολή δηλωτικής πράξης περί ορθότητας από ορκωτό λογιστή, ενώ η απόφαση της διοίκησης εκδίδεται εντός 20 ημερών.

 • Γίνεται προσθήκη του ποσοστού 65% και έτσι τόσο η φορολογική απαλλαγή όσο και η επιχορήγηση θεμελιώνονται με την υλοποίηση του 50% ή 65%.

 • Επίσης, θεσμοθετείται ο χρόνος έκδοσης των σχετικών διοικητικών αποφάσεων πιστοποίησης των ενδιάμεσων σταδίων σε 30 ημέρες από την υποβολή της έκθεσης ελέγχου.

Μητρώο Αξιολογητών

 • Οι ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές, δύνανται να ελέγχουν τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων, προέρχονται από Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

 • Το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών συστήνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Επιπλέον αλλαγές στο καθεστώς «Ενισχύσεις καινοτομικού χαρακτήρα για ΜΜΕ»

Δικαιούχοι ενισχύσεων

Δικαιούχοι είναι οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου

Καθορίζεται ως διαδικασία η μέθοδος της άμεσης αξιολόγησης του καθεστώτος ενισχύσεων και ορίζεται ως αποκλειστικός φορέας υποδοχής η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων.

Είδη, εντάσεις και ύψος ενισχύσεων του καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων»

Αυξάνεται το συνολικό ύψος ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό από 3.000.000,00 ευρώ σε 5.000.000,00 ευρώ.

 

Νέο καθεστώς «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Δικαιούχοι και υπαγόμενα επιχειρηματικά σχέδια μεταποιητικών επιχειρήσεων

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οι επιχειρήσεις, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

 1. Είναι μεταποιητικές επιχειρήσεις (κλάδοι με ΚΑΔ από 10 έως 33),

 2. Υποβάλλουν προς αξιολόγηση, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής τους στρατηγικής, επιχειρηματικά σχέδια (business plan) με βάση τις προδιαγραφές και τις διαδικασίες που ορίζονται στην απόφαση προκήρυξης

 3. Τα επιχειρηματικά σχέδια περιλαμβάνουν συνδυασμένες δράσεις για τον τεχνολογικό, διοικητικό και οργανωτικό τους εκσυγχρονισμό και την καινοτόμο και εξωστρεφή τους ανάπτυξη και μεγέθυνση

 4. Το συνολικό επιλέξιμο κόστος κάθε επιχειρηματικού σχεδίου υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ.

Επιλέξιμες δαπάνες επιχειρηματικών σχεδίων μεταποιητικών επιχειρήσεων

Επιλέξιμες είναι όλες οι δαπάνες που ορίζονται άρθρο 8 της αρχικής έκδοσης, ενώ συμπληρωματικά με τις περιφερειακές ενισχύσεις, μπορούν να ενισχυθούν για τις δαπάνες:

α) των παρ. 1, 3, 4, 6 και 10 του άρθρου 9 (δηλ. συμβουλευτικές υπηρεσίες για ΜΜΕ, δαπάνες καινοτομίας για ΜΜΕ, δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία για ΜΜΕ, μέτρα ενεργειακής απόδοσης, δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων)

β) Αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή παραγωγής θερμότητας - ψύξης από ΑΠΕ για ιδία χρήση,

γ) Συμπαραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ.

Είδος και ύψος ενίσχυσης επιχειρηματικών σχεδίων μεταποιητικών επιχειρήσεων

1. Τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επιχειρηματικά σχέδια ενισχύονται με το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής, της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και μέχρι του ποσού των 10.000.000 ευρώ.

2. Τα ποσοστά ενισχύσεων για το παρόν καθεστώς χορηγούνται με βάση:

α. Τα ανώτατα ποσοστά του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, για το σύνολο των δαπανών.

β. Τα ανώτατα ποσοστά και ποσά ενίσχυσης, για το σύνολο των εκτός περιφερειακών ενισχύσεων επιλέξιμων δαπανών.

Διαδικασία ταχείας αδειοδότησης

Με το παρόν άρθρο εισάγεται η διαδικασία της ταχείας αδειοδότησης για επενδυτικά σχέδια άνω των 15.000.000 ευρώ.

Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου

 • Οι αιτήσεις υπαγωγής υποβάλλονται υποχρεωτικά, στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
 • Η αξιολόγηση των αιτήσεων διενεργείται με τη μέθοδο της άμεσης αξιολόγησης

Καθεστώς «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους»

Είδος και ύψος Ενίσχυσης

Προβλέπεται η δυνατότητα λήψης της ενίσχυσης της επιχορήγησης στις περιπτώσεις που μια επένδυση μείζονος μεγέθους πληροί παράλληλα τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων του άρθρου 12 του ν.4399/2016 με το ποσό της επιχορήγησης να μπορεί να ανέρχεται στο 70% της ανώτατης επιτρεπόμενης έντασης ενίσχυσης και μέχρι του ποσού των 10.000.000,00 ευρώ.

Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου

Γίνεται τροποποίηση της διαδικασίας ενδιάμεσου ή τελικού ελέγχου και πλέον η διενέργεια ελέγχου θα γίνεται είτε από ορκωτούς λογιστές ή από ελεγκτικές εταιρείες.

Τροποποιήσεις στους ν. 3299/2004 και ν.3908/2011

Διακριτές κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων

Εντάσσονται οι επενδύσεις που έχουν ελεγχθεί για το 25% του συνολικού κόστους τους. Επιπλέον, προστίθενται πλέον το καθεστώς ενίσχυσης και το ενισχυόμενο κόστος.

Θέματα λειτουργίας ΠΣΚΕ

Πλέον ορίζεται ότι οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους προγενέστερους νόμους 3299/2004 και 3908/2011, θα υποβάλλονται στους αρμόδιους φορείς υποδοχής μόνο ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ.

Last modified on Τετάρτη, 01 Σεπτεμβρίου 2021 12:02