PK CONSULTING GROUP

Facebook Twitter Linkedin amea normal amea icon amea icon font increase icon font decrease icon
Πέμπτη, 02 Σεπτεμβρίου 2021 06:22

Αρχιτεκτονική Προγραμμάτων 2021-2027

Written by

Η βασική στρατηγική εστίαση των Ταμείων για την ΠΠ 2021-2027 διαμορφώθηκε με βάση τα δυνατά σημεία, τις αδυναμίες, τις μελλοντικές προκλήσεις και τις ευκαιρίες που έχουν εντοπιστεί σε συνδυασμό με τα διδάγματα της ΠΠ 2014-2020. Ο σχεδιασμός της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027 βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και πλέον έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός των Προγραμμάτων.Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζονται οι άξονες προτεραιότητας,  οι ειδικοί στόχοι των επιχειρησιακών προγραμμάτων, καθώς και οι  κατηγορίες δράσεων που θα αξιοποιήσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις.

Πιο συγκεκριμένα:

ΕΠ «Περιβάλλον – Ενέργεια – Κλιματική Αλλαγή»

Α Ξ Ο Ν Ε Σ   Π Ρ Ο Τ Ε Ρ Α Ι Ο Τ Η Τ Α Σ

1. Ενεργειακή απόδοση-προώθηση ΑΠΕ ενεργειακές υποδομές

Δράσεις που αναμένονται:

 • Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον σε Ιδιωτικά Κτίρια

 • Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, υποδομών και διεργασιών σε επιχειρήσεις

 • Ενσωμάτωση ΑΠΕ σε κτίρια (π.χ. φωτοβολταϊκά σε στέγες) και προώθηση βιοκλιματικού σχεδιασμού (δυνατότητα ενσωμάτωσης και σε διατηρητέα κτίρια και περιοχές ειδικής προστασίας) (θα μπορούσε να συμπεριλαμβάνεται στην ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων ή ιδιωτικών κτιρίων)

 • Μεγάλες Ενεργειακές Παρεμβάσεις “Zero Energy” ή/ και Καθαρές Μορφές Ενέργειας με Χρήση ΑΠΕ σε νησιά του Νοτίου - Βορείου Αιγαίου – Ιόνια Νησιά και Σποράδες με Ενεργειακή Αυτονομία

2Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 

3. Αστική αναζωογόνηση

4. Ολοκληρωμένη διαχ/ση στερεών αποβλήτων μετάβαση στην κυκλική οικονομία

 • Δράσεις Ανακύκλωσης στην Πηγή - Επαναχρησιμοποίηση Υλικών (ΚΔΕΥ) που δεν συλλέγουν τα ΣΕΔΔ (Υφάσματα, Καναπέδες, Είδη Σπιτιού, κ.λπ.) - Εξοπλισμός Λοιπών Ανακυκλώσιμων Υλικών (Έντυπο Χαρτί, Μπαταρίες, Πλαστικά μιας Χρήσης, κ.λπ.)

 • Μονάδες Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων

 • Παροχή κινήτρων για επιχειρήσεις που επενδύουν σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες

5.  Διαχ/ση αστικών λυμάτων & υδάτινων πόρων

6. Προστασία της Βιοποικιλότητας

 

ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»

Η στρατηγική του ΕΠΑΝΕΚ οργανώνεται σε τρεις βασικές Προτεραιότητες, κάθε μια εκ των οποίων συνδέεται με ένα Στόχο Πολιτικής

1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας υψηλής προστιθέμενης αξίας (ΣΠ1)

2. Στήριξη επιχειρηματικής δραστηριότητας σε συνθήκες κρίσεων (ΣΠ1)

3. Ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου στο πλαίσιο του αναπτυξιακού μετασχηματισμού (ΣΠ4)

 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας υψηλής προστιθέμενης αξίας

Ειδικοί Στόχοι

 1. Έρευνα και Καινοτομία

 2. Ψηφιακός μετασχηματισμός

 3. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

 4. Ανθρώπινο δυναμικό

Ειδικός Στόχος 1- Ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας και αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών

Κατηγορίες παρεμβάσεων:

  1. Ανάπτυξη Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας

Δράσεις για την προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Έρευνα και Καινοτομία :

 • Παραγωγή νέων/ βελτιωμένων προϊόντων και διεργασιών σύμφωνα με την ΕΣΕΕ26Ν26. Συμπεριλαμβάνονται πρωτοβουλίες τύπου «Εθνικών Τεχνολογικών πρωτοβουλιών (Συμπράξεις Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα)» με στόχο άμεση εκμετάλλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων στην ανάπτυξη προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

 • Ενίσχυση νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών για την εκμετάλλευση της γνώσης που προκύπτει από την ερευνητική δραστηριότητα, προωθώντας την επιχειρηματικότητα των νέων επιστημόνων/ ερευνητών, καθώς και στην υποστήριξη της κατοχύρωσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων και γενικότερα της βιομηχανικής ιδιοκτησίας σε διεθνείς αγορές ενδιαφέροντος

 • Ενίσχυση με κεφάλαιο σποράς επιχειρηματικών πρωτοβουλιών από ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, και επιχειρήσεις και η στήριξη έργων ίδρυσης και αρχικής ανάπτυξης επιχειρήσεων, με τη συνεργασία χρηματοδοτικών οργανισμών, όπως τράπεζες, επιχειρηματικά κεφάλαια και επιχειρηματικοί άγγελοι

         2. Διασύνδεση επιχειρήσεων με ερευνητικά κέντρα

 • Συνεργασίες επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς. Σε αυτό το πλαίσιο, θα αναπτυχθούν εμβληματικά έργα βιομηχανικής ανάπτυξης με τη συμμετοχή μεγάλων βιομηχανικών επιχειρήσεων

 • Ανάπτυξη δομών σύνδεσης επιχειρήσεων με ακαδημαϊκά/ερευνητικά κέντρα: Επιδιώκονται: η συνεχής ενημέρωση/παρακίνηση των ερευνητικών ομάδων και ο εντοπισμό της καταλληλότερης οδού αξιοποίησης, η προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και η αναβάθμιση του ρόλου του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και των ερευνητών στην παραγωγική διαδικασία

 • Ανάπτυξη Κέντρων Ικανότητας (Competence Centres) σε τομείς στρατηγικού ενδιαφέροντος με παράλληλη ενίσχυση των εργαστηριακών υποδομών καινοτομίας, που δημιουργούνται για την παροχή επιστημονικών και τεχνικών υπηρεσιών με όρους αγοράς και σύμφωνα με τις ανάγκες της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης.

 • Ενίσχυση της δημιουργίας και ανάπτυξης συστάδων καινοτομίας (innovation clusters).

            3. Ερευνητικές υποδομές

 • Εκσυγχρονισμός / αναβάθμιση / προώθηση ερευνητικών υποδομών σε τομείς στρατηγικού ενδιαφέροντος και διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε αυτέ

           4. Στήριξη / προώθηση διεθνών συνεργασιών

 • Στήριξη στην ανάπτυξη ελληνικών πρωτοβουλιών στο πρόγραμμα Horizon Europe/Widening Participation and Strengthening the European Research Area και συμμετοχή σε διεθνείς συνεργασίες συμπεριλαμβανομένων των European Partnerships, όπου απαιτείται συγχρηματοδότηση δράσεων ανάπτυξης ερευνητικών υποδομών από εθνικούς διαρθρωτικούς πόρους

 

Ειδικός Στόχος 2 - Εκμετάλλευση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις

Κατηγορίες:

 • Πρόσβαση σε Ψηφιακές Τεχνολογίες

 • Αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στις ΜμΕ και επέκταση και ολοκλήρωση του φάσματος της παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών (B2B, B2C, C2C).

 • Τεχνολογική αναβάθμιση των επιχειρήσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους, περιλαμβάνοντας νέες μηχανολογικές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, λογισμικό και διασυνδέσεις

 • Ανάπτυξη Ψηφιακής Καινοτομίας

 • Επιχειρηματικά σχέδια ανάπτυξης και εμπορικής διάθεσης καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, που αφορούν ή βασίζονται σε Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Ειδικός στόχος - 3 Ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και της δημιουργίας θέσεων εργασίας σε ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγικών επενδύσεων

Κατηγορίες δράσεων:

 • Επιχειρηματικότητα – Παραγωγικότητα

Οι δράσεις που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο αυτής της κατηγορίας εστιάζουν στις παρακάτω κατευθύνσεις:

 • Στήριξη Παραγωγικών επενδύσεων με έμφαση στην καινοτομία, τεχνολογική προσαρμογή, τον ψηφιακό μετασχηματισμό (Industry0) και τη στροφή σε φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες και προϊόντα (πράσινος μετασχηματισμός των επιχειρήσεων)

 • Παροχή κινήτρων για α) την εφαρμογή συστημάτων και σημάτων ποιότητας, β) δράσεις δημιουργίας ενιαίου πλαισίου βιομηχανικών προτύπων και τυποποίησης με πιστοποίηση

 • Ανάπτυξη της παραγωγής διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών και συμμετοχή των επιχειρήσεων σε διεθνείς αλυσίδες αξίας και Β2Β αγορές

 • Ενίσχυση της νέας / νεοφυούς επιχειρηματικότητας υψηλής προστιθέμενης αξίας

 • Αναβάθμιση και ποιοτικός εκσυγχρονισμός του τουριστικού προϊόντος μέσω ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων

 • Υποστήριξη της ανάπτυξης/υιοθέτησης καινοτομιών (συμπεριλαμβανομένων και μη τεχνολογικών καινοτομιών)

 • Υπηρεσίες στήριξης της επιχειρηματικότητας (μέσω θερμοκοιτίδων, μεντόρων, κοινωνικών εταίρων κ.λπ.) και δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος

 • Συνεργατικά σχήματα – Εξωστρέφεια

 • Ενθάρρυνση cluster ή/και συνεργασιών ΜΜΕ μεταξύ τους ή/και με μεγαλύτερες επιχειρήσεις με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας (διεθνοποίηση)

 • Μηχανισμοί και δομές στήριξης ΜμΕ

Οι δράσεις περιλαμβάνουν:

 • Ανάπτυξη / Αναβάθμιση δομών / μηχανισμών στήριξης επιχειρηματικότητας, όπως και παροχής εργαστηριακών και άλλων υποδομών ποιότητας και διαχείρισης διανοητικής / βιομηχανικής ιδιοκτησίας και ενίσχυση της προσφοράς αντίστοιχων υπηρεσιών

 • Αναβάθμιση και αξιοποίηση υποδομών υποβαθμισμένων βιομηχανικών περιοχών και εγκαταλειμμένων βιομηχανικών κτηρίων

 • Βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση με την αξιοποίηση χρηματοδοτικών μέσων

Ειδικός στόχος - 4 Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την έξυπνη εξειδίκευση, τη βιομηχανική μετάβαση και την επιχειρηματικότητα

Οι δράσεις περιλαμβάνουν:

 • Προγράμματα στοχευμένης κατάρτισης για τα στελέχη των επιχειρήσεων

Δράσεις για την ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού στοχευμένα σε δεξιότητες που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων για την έξυπνη εξειδίκευση, τη βιομηχανική μετάβαση και την επιχειρηματικότητα

 • Αξιοποίηση/εξέλιξη εξειδικευμένου προσωπικού από τις επιχειρήσεις

Κίνητρα στις επιχειρήσεις για την προσέλκυση / αναβάθμιση / εξέλιξη στελεχών και ερευνητών που συνεισφέρουν στην ανάπτυξη σχεδίων καινοτομίας.

 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2- ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID 19

Ειδικός στόχος - Ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και της δημιουργίας θέσεων εργασίας σε ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγικών επενδύσεων

Στο πλαίσιο αυτό θα ενεργοποιηθούν δράσεις όπως:

 • Εργαλεία παροχής ρευστότητας (εισφορές μετοχικού κεφαλαίου, επιλεκτικά φορολογικά πλεονεκτήματα και προκαταβολές, π.χ. επιστρεπτέα προκαταβολή, νέο μικρό εγγυοδοτικό , επέκταση επιδότησης τόκων)

 • Επιχορηγήσεις έναντι δανείων

 • Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19:

 • Εγγυήσεις νέων δανείων κεφαλαίων κίνησης για μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις

 • Κεφάλαιο κίνησης με επιδότηση επιτοκίου 

 

ΕΠ «Ψηφιακός Μετασχηματισμός»

Οι προτεραιότητες του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» οργανώνονται σε δύο (2) άξονες προτεραιότητας (ΑΠ) Ο ειδικός στόχος που συνδέεται με τον ΑΠ1 είναι ο (ii) «Εκμετάλλευση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τους ερευνητικούς φορείς και τις Δημόσιες Αρχές» και ο ειδικός στόχος που συνδέεται με τον ΑΠ2 είναι ο (v) «Ενίσχυση της ψηφιακής συνδεσιμότητας».

 

ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών»

ΟΙ 5 Εθνικοί Στρατηγικοί Στόχους του ΕΣΣΜ, είναι οι:

1. Οικονομική Ανάπτυξη και Αποδοτικότητα στην ανάπτυξη και λειτουργία του συστήματος μεταφορών, σε Περιφερειακό και Εθνικό επίπεδο, όπως εκτιμώνται μέσω του χρόνου μετακίνησης, της αξιοπιστίας και της οικονομικής αποδοτικότητας,

2. Ενίσχυση της Συνδεσιμότητας των Μεταφορών, η οποία περιλαμβάνει τη συνδεσιμότητα με τα νησιά και μεταξύ συμπληρωματικών μέσων μεταφοράς, τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων, την εδαφική συνοχή και τη διασυνοριακή σύνδεση με χώρες εντός/ εκτός ΕΕ,

3. Εξασφάλιση ενός Περιβαλλοντικά Βιώσιμου τομέα μεταφορών,

4. Παροχή Προσβασιμότητας και Κοινωνικής Ένταξης σε σχέση με την απασχόληση, την εκπαίδευση και τις κοινωνικές υπηρεσίες για τον πληθυσμό, και

5. Διατήρηση Ασφάλειας και Προστασίας του συστήματος μεταφορών.

Last modified on Πέμπτη, 02 Σεπτεμβρίου 2021 10:11