PK CONSULTING GROUP

Facebook Twitter Linkedin amea normal amea icon amea icon font increase icon font decrease icon
Προδημοσίευση προγράμματος Επιχορήγησης «e-λιανικό»

Η Δράση «e-λιανικό» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως στόχο την επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προκειμένου:

 • να στηριχθεί η λειτουργία τους υπό το καθεστώς της πανδημίας κορωνοϊού (COVID-19),

 • να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και του ψηφιακού μετασχηματισμού αυτών,

 • να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους εσωτερικούς τους χώρους,

 • να διασφαλιστεί η συνέχεια της οικονομικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου COVID-19, καθώς και στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Προδημοσίευση της Δράσης «Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” εν μέσω πανδημίας COVID-19»

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση νεοφυών επιχειρήσεων ενταγμένων στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων 'Elevate Greece' με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη εξόδων τους και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Ανακοινώθηκε η 5η Τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων με τίτλο «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική»

Ανακοινώθηκε η 5η Τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων με τίτλο «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020».

Νέες Προκηρύξεις Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16

Δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ οι νέες προκηρύξεις καθεστώτων ενισχύσεων  του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16.

Νέο κύκλο προκηρύξεων στα καθεστώτα  του Aναπτυξιακού νόμου 4399/2016, «φέρνει» η αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού των καθεστώτων του Αναπτυξιακού Νόμου

 

Ειδικότερα, εντός των επομένων ημερών αναμένεται η προκήρυξη των καθεστώτων «Γενική Επιχειρηματικότητα», «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» και «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους»

Πρόσκληση για τη Δράση «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020»

Η Δράση έχει σαν στόχο την:

 1. Ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων/υπηρεσιών ή μεθόδων παραγωγής με υψηλή προστιθέμενη αξία με σκοπό την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

 2. Αποτελεσματικότερη διασύνδεση των ερευνητικών οργανισμών με τις ανάγκες του παραγωγικού ιστού.

 3. Επικέντρωση των προσπαθειών και των πόρων στους θεματικούς τομείς Πολιτισμός-Τουρισμός-Πολιτιστικές και Δημιουργικές ΒιομηχανίεςΑγροδιατροφή και Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Αττικής, με σκοπό την μεγιστοποίηση της ωφέλειας για την οικονομία της Περιφέρειας Αττική

Νέα παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στη δράση του ΕΠΑνΕΚ Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων

Παρατείνεται, για δεύτερη φορά και για δύο ακόμη μήνες, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στη δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων», προκειμένου στην παρούσα ιδιαιτέρως απαιτητική συγκυρία περισσότερες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις να επωφεληθούν από τη χρηματοδότηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τη νόσο COVID-19 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Πρωταρχικός στόχος της δράσης είναι να παρασχεθεί στοχευμένα, δημόσια στήριξη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στην αγορά θα υπάρξει επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19.

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Χορηγείται μη επιστρεπτέα οικονομική ενίσχυση στις Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις της Π-ΑΜΘ με τη μορφή κεφαλαίου κίνησης για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας COVID-19

Δικαιούχοι 

ενδεικτικά:

 • υφιστάμενες Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις, 

 • έχουν κλεισμένη (πλήρως ή μερικώς) τη διαχειριστική χρήση του 2019 και

 • δεν αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις 

 • ο κύριος ΚΑΔ ή ο ΚΑΔ με το μεγαλύτερο ποσοστό ακαθάριστων εσόδων, όπως αποτυπώνεται στην περιοδική δήλωση Ε3 του έτους 2019

Eνίσχυση Μικρών & πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν λόγω COVID  στην Περιφέρεια Αττικής

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19. Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης 5.000,00 € και μέγιστο 50.000,00 €.

Σελίδα 1 από 28